V Gerulate nás vždy teší, keď sa verejnosť zaujíma o tému informačnej bezpečnosti. V súvislosti so zverejneným zoznamom zdrojov, ktoré šíria pro-ruské naratívy sa však v slovenskom informačnom priestore objavilo viacero otázok aj nesprávnych interpretácií. V tomto blogu by sme radi reagovali na najčastejšie z nich a pokúsili sa uviesť veci na pravú mieru.

Aké subjekty sú vlastne na zozname? Ide o zoznam agentov? Trollov? Užitočných idiotov?

Na zozname sa nachádzajú vybrané webové a facebookové stránky, ktoré v našom informačnom priestore šíria pro-ruské naratívy. Tieto sú následne kategorizované podľa ich aktivity, schopnosti získavať interakcie a podľa prepojení na iné zdroje z tohto zoznamu.

Na zozname sú aj subjekty, ktoré konajú priamo na príkaz ruskej štátnej moci - očividný príklad je FB stránka Veľvyslanectvo Ruskej Federácie v Bratislave. Sú tam aj typické trollovacie stránky, ktoré produkujú napríklad desiatky či stovky príspevkov s vojnovou propagandou denne.

Pomerne veľké množstvo uvedených subjektov šíri pro-ruské naratívy z autentických alebo oportunistických dôvodov. Tým myslíme to, že publikovaný obsah buď odráža ich vnútorné geopolitické nastavenie a skutočné názory, alebo naopak, k téme pristupujú pragmaticky a jednoducho používajú pro-ruské naratívy na získanie pozornosti či politického prospechu. Tieto dve kategórie z nášho technického pohľadu nie je možné dobre rozlíšiť. Nezávisle od toho však prezentovaný obsah na verejnosť pôsobí a teda títo aktéri môžu byť v mnohých prípadoch označení ako tzv. užitoční idioti.

Rozhodne ale nejde o zoznam ruských agentov. My máme k dispozícii iba verejne dostupné informácie z otvorených zdrojov, čiže pri najlepšej vôli by sme takéto prepojenia nevedeli odhaliť.

Čo považujete za pro-ruský naratív? Ide o dezinformácie? Sú pro-ruské naratívy zlé?

Pod pojmom "pro-ruské naratívy" označujeme akékoľvek tvrdenia alebo názory, ktoré v dôsledku vyhovujú záujmom Ruskej federácie u nás. Môže ísť o klamlivé tvrdenia, ale môže ísť aj o pravdivé informácie nedostatočne zasadené do kontextu, prípadne o argumentatívne či názorové texty.

Niekoľko príkladov naratívov, ktoré vyhodnocujeme ako pro-ruské (nie kompletný zoznam):

  • spochybňovanie reálnosti hrozby z Ruska resp. potreby budovania obranných kapacít proti tejto hrozbe

  • spochybňovanie existencie či potreby bojovať proti ruskej vojnovej propagande

  • vytváranie obrazu slovenských spojencov ako provokatérov, okupantov, vojnových štváčov resp. tvrdenia, že konflikt s Ruskom vyhovuje západu

  • tvrdenia o provokáciách zo strany západu, vrátane toho, že NATO alebo USA "obkľučuje" územie Ruska, a pod.

  • spochybňovanie výhodnosti našich spojenectiev či vojenskej spolupráce so spojencami

  • zastrašujúce naratívy o tom, že nekonformné správanie Slovenska voči Rusku z nás môže urobiť cieľ napr. aj jadrových zbraní

  • vytváranie obrazu, že spojenecké veľmoci u nás vykonávajú nelegitímne operácie

To, že nejaký názor je pro-ruský, vôbec neznamená, že je ilegálny. A neznamená to ani, že je taký názor implicitne "zlý" - pre spoločnosť je pestrosť názorov veľmi dôležitá. Avšak pre Slovenskú republiku je Rusko dlhodobo najväčšia bezpečnostná výzva a preto záujmom Ruska u nás je potrebné prikladať väčšiu pozornosť.

Prečo Gerulata tento zoznam zverejnila? Je to zoznam zdrojov, ktoré majú byť vypnuté?

Určite si nemyslíme, že by zdroje uvedené na zozname mali byť plošne "vypnuté", ani takéto odporúčanie nikomu nedávame. Vo všeobecnosti, náš názor je, že štát by mal s takýmito zásahmi narábať veľmi opatrne a šetrne.

Na druhej strane je potrebné povedať, že môžu byť legitímne dôvody na blokovanie niektorých webov. Také rozhodnutie je však na príslušných štátnych inštitúciách a v žiadnom prípade to nepovažujeme za svoju rolu.

Náš zoznam sme zverejnili preto, lebo si myslíme, že v kontexte prebiehajúcej invázie na Ukrajine a narastajúcej hostility zo strany Ruska voči Slovensku je pre verejnosť užitočné uvedomiť si, ako rôzne pro-ruské naratívy prestupujú pomerne veľkou časťou nášho informačného priestoru. Že sú reprezentované naozaj pestrou skupinou aktérov, aj z rôznych častí politického a názorového spektra, a že mnohí títo aktéri sú na sociálnych sieťach mimoriadne úspešní a vplyvní.

Kedy urobíte zoznam pro-amerických stránok?

V Gerulata Technologies sa venujeme témam, ktoré si myslíme, že môžu znamenať bezpečnostnú výzvu alebo problém. V súlade s oficiálnymi dokumentami Slovenskej republiky za takúto bezpečnostnú výzvu považujeme vplyv Ruskej federácie v našom informačnom priestore. To je dôvod prečo sa venujeme práve pro-ruským naratívom. USA, ako aj ďalšie spojenecké krajiny, momentálne takúto hrozbu nepredstavujú, a preto pre nás nedáva zmysel sa im analyticky venovať.